Sunday, August 7, 2011

Bindu

Bindu   
Bindu, yaradılışın kaynağıdır. Bu nedenle hakkında pek az şey bilinmektedir. Bu insanın önceki hayatlarından gelen karmaların deposudur. Bindu damla demektir. Bindu yarım ay ve vishuddi chakraya damlayan nektar olan beyaz bir damla ile simgelenir. Her şey ondan tezahür ettiği ve her şeyin ona döndüğü nihai kaynaktır. Yeri başın arkasında, Brahminlerin küçük bir perçem bıraktığı yerdedir.
Bilinçli olsun veya olmasın her nesne bindunun aracılığı ile altta yatan bilincin özüne bağlıdır. Her  nesne bindunun vasıtası ile maddi varoluşa tekamül eder ve her nesne yine bindu vasıtasıyla kaynağa geri çekilir. Bindu her iki yöne de açılan kapıdır.
Om sembolünün en üstünde yarın ay üzerinde küçük bir nokta olarak bindu simgesini de içerir. Aslında Om sembolü tüm chakra sembollerini içerir ama bindu ayrıca belirtilmiştir.
 

Friday, August 5, 2011

Sahasrara - Taç Chakra

Sahasrara  - Taç Chakra   
Yeri: başın üzerinde yukarı doğru açılır Sembol: 1000 yapraklı lotus
Renk: Mor, beyaz, altın sarısı
Doğa: Dağların tepesi
Bilgisi: Saf Oluş
Taşlar: Amatist
Beden Bölgesi: Beyin, kafatası
Hormonlar: Epifiz
Mantra: OM
 
Amacı ve İşlevi:
En yüksek insan mükemmeliğinin chakrasıdır. Temel ilahi enerji ile bir oluruz ve kişisel enerji alanımız evrenle bir olur. Bu chakra açıldığında diğer tümündeki tıkanıklıkla kaybolur ve kendi güçlü frekanslarında titreşmeye başlarlar.
Uyumlu çalışma:
Bilinç tamamen açık ve sakindir. Uzun bir rüyadan uyandığınızı ve sonunda gerçekle yaşadığınızı hissedeceksiniz. Yaşamın ta kendisi olan ilahi öz ve saf mutlulukla yaşarsınız.
Uyumsuz çalışma:
Kendimizi bolluktan ve bütünlükten ayrı hissederiz. Korkularımızdan tamamen kurtulamayız. Ölüm korkusu hissizlik, belirsizlik ve amaçsızlık hissedersiniz. Bunu telafi etmek için aşırı uyku veya aşırı harekete kendinizi sokabilirsiniz.

Monday, August 1, 2011

Ajna - Üçüncü Göz Chakrası

Ajna - Üçüncü Göz Chakrası   
Yeri: İki kaşın arasında, kaşlardan 1 parmak yukarda, öne doğru açılır Sembol: 2 yapraklı lotus
Renk: Lacivert, Mor
Doğa: Gece gökyüzü
Duyu: Tüm duyular ve duyu üstü algılama
Bilgisi: Oluşun bilgisi
Taşlar: Lapis lazuli, indigo safir, sodalit
Beden Bölgesi: Beyincik, kulaklar, burun, sinüs, sinir sistemi, yüz
Hormonlar: Hipofiz
Mantra: KSHAM
 
Amacı ve İşlevi:
Ajna sözcüğü bilmek, itaat etmek veya izlemek anlamına gelen sanskritçe kelimenin kökünden gelir. Oluşun bilinçli algılanışı bu chakra ile olur. Yüksek zihinsel güçlerin, entelektüel kapasitenin, hafızanın ve iradenin merkezidir. Merkezi sinir sisteminin yöneticisidir. Ida, pingala ve sushumna'nın birleşerek taç chakraya ulaştığı bir kavşak gibidir.
Davranış ve düşüncelerimizin çoğu, değer yargılarından kaynaklanır. Bu çözülmemiş değer yargılarından ve onların yarattığı duygusal düşüncelerden ötürü zihin aslında özgür değil, onları esiri haline gelir. Bilincimizi geliştirerek bu süreci denetleyebilir ve 3. gözümüzü açabiliriz.
Aynı zamanda fiziksel gerçekliğin ötesinde tüm yaradılış düzeylerine ulaşabilir, sezgi, altıncı his veya aşırı duyarlı işitme, hissetme şeklinde bilgiye ulaşabiliriz.
Chakralar içinde ilk uyandırılması gereken chakra budur. Böylelikle diğer chakralar uyanırken yaşanılanlara tanıklık etmesini sağlar.
Uyumlu çalışma:
Aktif bir zihin ve entelektüel yetenekler görülür. Bilimsel araştırmaya ilgi veya felsefi gerçekleri tanımalayabilme veya tam gelişmiş bir görselleştirme kapasitesi, çoğu şeyi sezgisel olarak anlayabilme yetenekleri görülebilir. Dünya yeni ve farklı şekilde algılanır. Düşünce tarzı farklılaşır ve farklı yaradılışlardan gelen bilgileri farkındalıkla almaya başlarsınız.
Duyu üstü algılarınız açıklaşır, tüm enerjileri görebilmeye başlarsınız.
Uyumsuz çalışma:
Yaşam neredeyse tamamen akıl ve düşünceyle berlilenir. Kolayca entelektüel kibrin içine düşersiniz. Sadece madden ispatlanabilir şeylere inanır hale gelirsiniz. Dengesiz bir solar pleksus chakrası ile tüm evreni zihninizle kontrol etmeye çalışabilirsiniz.
Diğer chakralardaki dengesizliklerle birleştiğinde çözülmemiş duygusal kalıplarla hayaller üretmeye ve onları dış dünyanıza yansıtmaya başlarsınız.

Tuesday, July 19, 2011

Vishddha- Boğaz Chakrası

Vishddha- Boğaz Chakrası
Yeri: Boğaz bölgesinde, öne doğru açılır
Sembol: 16 yapraklı lotus
Renk: Açık mavi
Doğa: Mavi gökyüzü, dalgalar, sudaki gökyüzü yansımaları
Element: Eter
Duyu: İşitme
Bilgisi: Oluşun titreşimi
Taşlar: Aquamarin, turkuaz, kalkadin
Beden Bölgesi: Akcigerler, bronşlar, ses telleri, boğaz, çene, ense
Hormonlar: Tiroid bezi
Mantra: HAM
 
Amacı ve İşlevi: Düşünce, duygu ve dürtülerimizle tepkilerimiz arasında bağlantı kurar. İçimizdeki canlı olan her şeyi ifade ederiz: gülmemiz, ağlamamız, sevgi ve mutluluk duygularımız, endişe, korku ve saldırganlığımız...
İşitme duygusu da bu chakraya aittir. Böylece evren, yaradılışın seslerini dinleyebiliriz. Aynı zamanda kendi iç sesimizi de algılar ve kendimizle ilişkiye geçeriz. İç dünyamızın ve varoluşumuzun dünya kadar gerçek olduğunu algılarız.
Uyumlu çalışma:
Duygu, düşünce ve istekler özgürce ifade edilir. Kendi güç ve zafıflıklarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Kendinize ve başkalarına karşı dürüstlüğünüz tavrınızda görülür. Kendinizi ifade etme ve başkalarını dinleme yeteneğine sahip olursunuz. Konuşmanız yaratıcı, renkli ve açıktır.
Diğer insanların düşünce ve yönelndirmelerinden bağımsızlaşırsınız. Ön yargılardan kurtulup iç genişliğine sahip olursunuz.
Uyumsuz çalışma:
Zihin ve beden arası ilişki bozulmuştur. Duyguları yansıtamazsınız veya duygularınızı tamamen kapatırsınız. Bilinçdışı bir suçluluk duygusu ile benliğinizi göremez ve kendinizi ihtiyaçlarınıza kapatırsınız.
Dil kaba soğuk ve mesafelidir. Ses yüksek ve meydan okuyan şekildedir. Savunma amacıyla omuzlar yüksek boyun kısadır. Bu chakradaki enerji engellenmişse oluş'un boyutları anlaşılamaz. Çünkü yeterli açıklıklık ve bağımsızlıktan yoksundurlar.

Tuesday, July 12, 2011

Anahata - Kalp Chakrası

Anahata - Kalp Chakrası   
Yeri: Gögüs merkezinde, kalbin olduğu yerde, öne doğru açılır
Sembol: 12 yapraklı lotus
Renk: Yeşil, pembe, altın sarısı
Doğa: El değmemiş doğa, pembe gökyüzü
Element: Hava
Duyu: Dokunma
Bilgisi: Kendini adama
Taşlar: Zümrüt, yeşim, pembe kuvars, turmalin
Beden Bölgesi: Üst sırt bölgesş, kalp, gögüs kafesi, akcigerler, dolaşım sistemi, deri, eller
Hormonlar: Timüs bezi
Mantra: YAM
 
Amacı ve İşlevi:
Tüm chakraların merkezidir. Duyusu dokunmadır, yani hem dokunma hem de dokunulma özelliklerine sahip olduğunu gösterir. Başkaları ile ilişki kurma, hoşlanma yeteneğini gösterir.
Bu chakranın amacı sevgi ile bütünleşmeye ulaşmaktır.
Bazen kendilerini üzüntü, acı veya kaybetme gibi duygular ile gösterseler bile derin bir ilişkiyi uyumu kalp chakrası ile gösteririz. Saf ve tamamen açık olduğunda bu chakra mutlak sevginin merkezidir.
Bir kez kendimizi sevdikten ve tüm geçmiş ve gelecek tecrübelerimizi, duygularımızı ve isteklerimizi de kabul ettikten sonra tüm yaşamı da kabul ederizz. Bu chakranın enerjisi çok güçlüdür. Bu enerji ile hastalıklar hızlıca iyileşebilir ve yaşam hızlıca dönüşebilir.
Uyumlu çalışma:
Doğal bir sıcaklık ve huzur yaşarsınız. Güven duyar, neşelenir, şefkat ve yardım etme isteği doğal bir şekilde oluşur. Tüm yaşam anlam kazanır, karşılık beklemeden alma, duyguların çalkantısız ve pürüzsüz olması ve tüm yaşamda neşe hissedilir. Yaşıyor olmanın ne demek olduğu daha iyi anlaşılır.
Uyumsuz çalışma:
Gerçekleştirdiğiniz her eylem için bir sonuç, bir taktir beklemeye başlarsınız. Bu nedenle yaşam doyumsuz gelmeye başlayacaktır. Hayata karşı güvensizlik başlar. Kendiniz sevmeyi bilmediğiniz gibi başkalarının size yönelttiği sevgiyi anlayamazsınız ve sürekli bir savunma ile gezersiniz. Bunun sonucu olarak bedende gelişmiş bir gögüs yapısı gözlemlenebilir.

Sunday, July 10, 2011

Manipura- Solar Pleksus Chakra

Manipura- Solar Pleksus Chakra   
 
Yeri: Göbeğin iki parmak yukarısında, öne doğru açılır
Sembol: 10 yapraklı lotus
Renk: Sarı - altın sarısı
Doğa: Güneş ışığı, olgun başak, ay çiçekleri
Element: Ateş
Duyu: Görme
Bilgisi: Varlığın şekillenmesi
Taşlar: kaplan gözü, amber, sarı topaz, sitrin
Beden Bölgesi: Alt sırt bölgesi, karın boşluğu, sindirim, mide, dalak, safra kesesi
Hormonlar: Karaciğer, pankreas
Mantra: RAM
 
Amacı ve İşlevi:
Güç merkezimizi temsil eder. Bu chakradan eterik bedeni besleyen, fizik bedenimizi canlandıran ve yaşatan güneş enerjisini emeriz. İnsanlarla ve maddi dünya ile ilişki içine gireriz. Toplumsal kimliğimiz, başarı elde etme, otoriteye eğilme gibi eylemler bu chakra ile temsil edilir.
Bu chakranın en önemli görevi ise bilinçli yaratıcı enerjisini kontrol ederek diğer chakraların arzu ve isteklerini saflaştırmaktır.
Duyguların, isteklerin ve deneyimlerin kabullenilip bütünleştirilmesi üçüncü chakranın açılmasına yardımcı olur.
Uyumlu çalışma:
Yaşamdaki yerinize dair huzur ve iç denge duygusu yaratır. Kendinizi tamamen kabul edersiniz ve başkalarının duygularına ve farklılıklarına önem verirsiniz. Duygu ve deneyimlerinizi kabullenerek kendinizi tanıyabilir ve bütünlüğe ulaşabilirsiniz. Tüm eylemleriniz evren ile dengeli hale gelir. İstekleriniz kendiliğinden gerçekleşir çünkü, aradığınız şeyi titreşimlerimizle kendinize çekersiniz.
Uyumsuz çalışma:
Uyumsuz çalışan bir üçüncü chakrada her şeyi idare etmeye, kontrol altına almaya çalışırsınız. İç ve dış dünyayı denetleyemek istersiniz. Bunun yanında iç huzursuzluk, tatminsizlik yaşarsınız. Belki dışlanma, kabullenmeme gibi duygular da hissedilebilir. Olayları kendi haline bırakamazsınız.
Sürekli yaşanan tatminsizlik, öfkenin içe atılması sonucunda üzgünlük ve duygu patlamaları yaşayabilirsiniz.

Monday, May 30, 2011

Svadhisthana - Sakral Chakra


Yeri: Kasıkların hemen üzerinde öne doğru açılır
Sembol: 6 yapraklı lotus
Renk: Portakal (turuncu)
Doğa: Ay ışığı, berrak su
Element: Su
Duyu: Tatma
Bilgisi: Yaratıcı üreme
Taşlar: Kırmızı akik, aytaşı
Beden Bölgesi: Leğen kemiği bölgesi, üreme organları, böbrekler, mesane, tüm sıvılar (kan, lenf sıvısı)
Hormonlar: Üreme, yumurtalık, prostat
Mantra: VAM
 
Amacı ve İşlevi:
İkinci chakra ilkel duyguların, cinsel enerjilerin ve yaratıcılığın kaynağıdır. Elementi sudur ve tüm yaşamı üretir. Bu nedenle bu bölgede bulunan organlar hep üreme ve yeni yaşam yaratma organlarıdır. Karşı cinsle olan tüm ilişkiler bu chakra tarafından yönetilir.
Aynı zamanda su temizler ve saflaştırır. Yaşamın önündeki engelleri çözer. Bu bedendeki böbrek ve mesane fonksiyonlarıdır. Manevi dünyada ise bizi özgürleştirir, yaşamı yenilenen bir şey olarak gösterir.
Uyumlu çalışma:
Yaşam ve duygular doğal şekilde akar ve kendimizi diğer kişilere açarsınız. Yaratıcı yaşam enerjisi bedeninizden, zihninizden ve ruhunuzdan akar. Yaşam coşku ve mutluluk verir. Duygularınız gerçek, yaptıklarınız da yaratıcı olur.
Uyumsuz çalışma:
Uyumsuz çalışma çoğunlukla ergenlikte başlar. Cinsel enerjinin uyanması ergenlik sırasında kişinin, ebeveynlerin ve çevre baskısına maruz kalması ile bu enerjinin nasıl yönlendireceği ile başedemez. Bunun sonucu olarak bu yaratıcı enerjiden kayıplar olur, hatta cinsellik reddedilebilir veya cinsel sapmalar olabilir. Yaşamın tüm mucizelerine kişi, kapılarını kapar.