Friday, January 28, 2011

Yoga Felsefesi

~Tapah Svadhyaya İşvara Pranidhanani Kriya Yoga ~
               Saflık, Hoşnutluk, Ciddiyet, Kendini Eğitme ve Tanrıya Adama bir Yoga Pratiğidir.
Yoga nedir sorusuna verilebilecek en kısa ve kabul edilebilir cevap bence; hislerin bedende uyandırılması ile bedene farkındalık getirmek ve bu farkındalık ile beden ve ruhun bir bütün olduğunu kavramaktır. Daha da yüksek bir kavrayışta ise ben ve diğerlerinin ayrı olmadıklarını, aslında "bir tekliğin" farkına varmaktır. Sonuçta yoga, samathi'ye yani aydınlanmaya giden yollardan biridir...
Ancak bu konuda benden daha (çok çok çok daha) iyi tanım yapacak kişiler var. Onların yorumlarına değinirsem:
Yoga, 6 kabul edilmiş Hint felsefesinin bir tanesidir. Patanjali'nin derleyip / düzenlediği Yoga Sutra'larınca aktarılmış 185 özlü deyişe dayanmaktadır. (Diğer felsefeler: Nyaya, Visheshika, Mimasa, Sankhya, Yoga, and Vedanta) Hint felsefesinde her şey insan ruhunun da dahil olduğu "Üstün Evrensel Ruh" ile içiçedir. Yoga sistemi bu şekilde adlandırılır çünkü o öğretir ki insan ruhu nasıl  birleşmiş veya nasıl bir üstün evrensel ruh ile nasıl bağlantılıdır ve öylesine güvenli bir özgürlüktedir
Bu yolu takip eden erkekler yogi, kadınlar ise yogini olarak isimlendirilirler. 
Yoga felsefesinin en önemli otoritesi olan Bhagavad Gita'da ilk 6 bölümde Sri Krisna Arjunaya yoga'nın anlamını üzüntü ve acıdan kurtuluş olarak açıklar  [Light of Yoga - BKS Iyengar]
Yoga altı Hindu felsefesinden yine biri olan Sankhya ile bağlantılıdır. Ancak Sankhya sisteminde Tanrı'dan bahsedilmemesi karşın Patanjali'nin Yoga Sutralarında Tanrı'dan bahsedilmekte ve Yoga'da ilerlemenin yöntemlerinden birinin de Tanrı'ya bağlılık olduğu ifade edilmektedir. Yoga'nın Sankhya ile bağlantısı Bhagavad Gita'da da geçmektedir ancak bununla Yoga'nın sadece pratik bir uygulamalar bütünü olduğu düşünülmemelidir.
Yoga tarzları içinde Jnana Yoga ve Raja Yoga her ikisi de bedene çok az vurgu yapan ve daha ziyade müdrikenin Tanrı'ya yöneltilmesine, tefekküre/murakabeye (meditatif)dayalı yollardır. (What is the Nature of the Yoga Pada) Beden duruşlarının en fazla kullanıldığı yoga biçimi olan Hatha Yoga'nın temel metinlerinden olan Swami Svatmarama'nın Hatha Yoga Pradipika adlı eserinin ilk dizelerinde dahi bu yoga biçiminin daha ileri bir yoga olan Raja Yoga için hazırlayıcı bir basamak olduğu ifade edilir. (Hatha Yoga Pradipika) Bu metinlerden doğrudan çıkarılacak sonuç, Yoga'nın günümüz batı dünyasında yaygın olduğu şekliyle sadece bir jimnastik türü gibi uygulanmasının Yoga'nın gerçeğiyle çok yakından ilişkili değil aksine Yoga'nın bu haliyle antik bir tefekkür yolunun kapitalist-liberal dünyanın (ki çoğunlukla batılı ülkelerin temsil ettiği bir dünyadır bu) bir versiyonu niteliğine büründüğüdür. [wikipedia.org]
Bir kaç küçük yorum:
 • Yoga yapmak için din değiştirmenize gerek yoktur, çünkü bir din veya dini ritüel değildir.
 • Herkes yoga yapabilir. Yoga yapmak için sadece zamana ve rahat kıyafetlere ihtiyacınız var. Esnek olmanıza veya saatlerce oturmaya dayanabilmenize gerek yoktur. Yaşınız kaç olursa olsun, iyi bir rehber eşliğinde yogadan keyif alabilirsiniz.
 • Yoga yaptıkça bedeniniz ve ruhunuz denge kazanır. Dolayısıyla bedeniniz için sağlıklı olan kiloya inebilir, daha dik oturup yürüyebilir, stresinizden arınabilirsiniz. Ancak düzenli bir yoga uygulması ile bundan çok daha fazlasını kazanabilirsiniz.
 • Yoga yapabilmek için üstün 6. hisse, derin/üstün yeteneklere ihtiyacınız yoktur. Sadece matın başına gelirsiniz ve uygulamaya başlarsınız
Yoga'nın 8 aşaması (ashtanga)
Patanjali’ye göre, ruhun ihtiyacı için 8 aşama belirlemiştir yoga için. Bunlar:
 1. Yama: Davranışlar
  1. Ahimsa: şiddetsizlik
  2. Satya: dürüstlük
  3. Asteya: çalmama
  4. Brahmacarya: bedensel zevkleri dizginleme
  5. Aparigraha: aç gözlü olmama
 2. Niyama: Tutum
  1. Sauca: Saflık, temizlik
  2. Santosa: Alçak gönüllülük
  3. Tapas: İstek, arzu
  4. Svadhyaya: İçsel Araştırma
  5. Isvarapranidhanat:Teslimiyet
 3. Asana: Asana, duruş ya da poz anlamına gelmektedir
 4. Pranayama: Nefesin kontrolü.
 5. Pratyahara: Algıların denetlenmesi 
 6. Dharana: Meditatif zihin
 7. Dhyana: Meditatif konsantrasyon
 8. Samathi: Aydınlanma
Yoga Türleri
 • Raja Yoga: Konsantrasyon, nefes denetimi, bedensel pozisyon, meditasyon ve kontamplasyon aracılığıyla zihni denetleme olarak tanımlanır. Fiziksel hareketleri ve nefes tekniklerinin, meditasyon ve araştırmalarla birleştirildiği okuldur. En çok bilinen Hatha yoga Raja yoanın bir tekniğidir. Sadece arınma eğzersizlerine bedensel pozisyonlara dayanmaktadır. Modern Yoga (power yoga, kundalini yoga vb) gibi yoga tipleri de Raja yoga'nın bir tekniğidir.
 • Bhakti Yoga : İlahiliğe sevgi ve tapınmayla erişmeyi önerir.
 • Karma Yoga : Eylem Yogası olarak adlandırılır. Yapılan tüm işlerin ve hareketlerin Tanrı'ya odaklı bir zihinle yapılmasıdır. Hizmet yolu olarak kabul edilir. Karma-Yoga kişinin görevlerini yerine getirmesini, bununla birlikte yerine getirdiği görevlerden bir karşılık beklememesini, yani yaptığı hareketlere ve sonuçlarına ilgisiz kalmasını önerir.
 • Jnana Yoga :  Bilgi yolu olarak kabul edilen Jnana-Yoga, aşkın realitelere, aydınlanmaya bilgi ve zihinsel analiz yoluyla ulaşmayı önerir. Bu sistemde gözlem, çalışma ve deneyim yoluyla kazanılmış bilgiler hakkında meditasyon yapılır.

No comments:

Post a Comment