Sunday, August 7, 2011

Bindu

Bindu   
Bindu, yaradılışın kaynağıdır. Bu nedenle hakkında pek az şey bilinmektedir. Bu insanın önceki hayatlarından gelen karmaların deposudur. Bindu damla demektir. Bindu yarım ay ve vishuddi chakraya damlayan nektar olan beyaz bir damla ile simgelenir. Her şey ondan tezahür ettiği ve her şeyin ona döndüğü nihai kaynaktır. Yeri başın arkasında, Brahminlerin küçük bir perçem bıraktığı yerdedir.
Bilinçli olsun veya olmasın her nesne bindunun aracılığı ile altta yatan bilincin özüne bağlıdır. Her  nesne bindunun vasıtası ile maddi varoluşa tekamül eder ve her nesne yine bindu vasıtasıyla kaynağa geri çekilir. Bindu her iki yöne de açılan kapıdır.
Om sembolünün en üstünde yarın ay üzerinde küçük bir nokta olarak bindu simgesini de içerir. Aslında Om sembolü tüm chakra sembollerini içerir ama bindu ayrıca belirtilmiştir.
 

Friday, August 5, 2011

Sahasrara - Taç Chakra

Sahasrara  - Taç Chakra   
Yeri: başın üzerinde yukarı doğru açılır Sembol: 1000 yapraklı lotus
Renk: Mor, beyaz, altın sarısı
Doğa: Dağların tepesi
Bilgisi: Saf Oluş
Taşlar: Amatist
Beden Bölgesi: Beyin, kafatası
Hormonlar: Epifiz
Mantra: OM
 
Amacı ve İşlevi:
En yüksek insan mükemmeliğinin chakrasıdır. Temel ilahi enerji ile bir oluruz ve kişisel enerji alanımız evrenle bir olur. Bu chakra açıldığında diğer tümündeki tıkanıklıkla kaybolur ve kendi güçlü frekanslarında titreşmeye başlarlar.
Uyumlu çalışma:
Bilinç tamamen açık ve sakindir. Uzun bir rüyadan uyandığınızı ve sonunda gerçekle yaşadığınızı hissedeceksiniz. Yaşamın ta kendisi olan ilahi öz ve saf mutlulukla yaşarsınız.
Uyumsuz çalışma:
Kendimizi bolluktan ve bütünlükten ayrı hissederiz. Korkularımızdan tamamen kurtulamayız. Ölüm korkusu hissizlik, belirsizlik ve amaçsızlık hissedersiniz. Bunu telafi etmek için aşırı uyku veya aşırı harekete kendinizi sokabilirsiniz.

Monday, August 1, 2011

Ajna - Üçüncü Göz Chakrası

Ajna - Üçüncü Göz Chakrası   
Yeri: İki kaşın arasında, kaşlardan 1 parmak yukarda, öne doğru açılır Sembol: 2 yapraklı lotus
Renk: Lacivert, Mor
Doğa: Gece gökyüzü
Duyu: Tüm duyular ve duyu üstü algılama
Bilgisi: Oluşun bilgisi
Taşlar: Lapis lazuli, indigo safir, sodalit
Beden Bölgesi: Beyincik, kulaklar, burun, sinüs, sinir sistemi, yüz
Hormonlar: Hipofiz
Mantra: KSHAM
 
Amacı ve İşlevi:
Ajna sözcüğü bilmek, itaat etmek veya izlemek anlamına gelen sanskritçe kelimenin kökünden gelir. Oluşun bilinçli algılanışı bu chakra ile olur. Yüksek zihinsel güçlerin, entelektüel kapasitenin, hafızanın ve iradenin merkezidir. Merkezi sinir sisteminin yöneticisidir. Ida, pingala ve sushumna'nın birleşerek taç chakraya ulaştığı bir kavşak gibidir.
Davranış ve düşüncelerimizin çoğu, değer yargılarından kaynaklanır. Bu çözülmemiş değer yargılarından ve onların yarattığı duygusal düşüncelerden ötürü zihin aslında özgür değil, onları esiri haline gelir. Bilincimizi geliştirerek bu süreci denetleyebilir ve 3. gözümüzü açabiliriz.
Aynı zamanda fiziksel gerçekliğin ötesinde tüm yaradılış düzeylerine ulaşabilir, sezgi, altıncı his veya aşırı duyarlı işitme, hissetme şeklinde bilgiye ulaşabiliriz.
Chakralar içinde ilk uyandırılması gereken chakra budur. Böylelikle diğer chakralar uyanırken yaşanılanlara tanıklık etmesini sağlar.
Uyumlu çalışma:
Aktif bir zihin ve entelektüel yetenekler görülür. Bilimsel araştırmaya ilgi veya felsefi gerçekleri tanımalayabilme veya tam gelişmiş bir görselleştirme kapasitesi, çoğu şeyi sezgisel olarak anlayabilme yetenekleri görülebilir. Dünya yeni ve farklı şekilde algılanır. Düşünce tarzı farklılaşır ve farklı yaradılışlardan gelen bilgileri farkındalıkla almaya başlarsınız.
Duyu üstü algılarınız açıklaşır, tüm enerjileri görebilmeye başlarsınız.
Uyumsuz çalışma:
Yaşam neredeyse tamamen akıl ve düşünceyle berlilenir. Kolayca entelektüel kibrin içine düşersiniz. Sadece madden ispatlanabilir şeylere inanır hale gelirsiniz. Dengesiz bir solar pleksus chakrası ile tüm evreni zihninizle kontrol etmeye çalışabilirsiniz.
Diğer chakralardaki dengesizliklerle birleştiğinde çözülmemiş duygusal kalıplarla hayaller üretmeye ve onları dış dünyanıza yansıtmaya başlarsınız.