Monday, May 30, 2011

Svadhisthana - Sakral Chakra


Yeri: Kasıkların hemen üzerinde öne doğru açılır
Sembol: 6 yapraklı lotus
Renk: Portakal (turuncu)
Doğa: Ay ışığı, berrak su
Element: Su
Duyu: Tatma
Bilgisi: Yaratıcı üreme
Taşlar: Kırmızı akik, aytaşı
Beden Bölgesi: Leğen kemiği bölgesi, üreme organları, böbrekler, mesane, tüm sıvılar (kan, lenf sıvısı)
Hormonlar: Üreme, yumurtalık, prostat
Mantra: VAM
 
Amacı ve İşlevi:
İkinci chakra ilkel duyguların, cinsel enerjilerin ve yaratıcılığın kaynağıdır. Elementi sudur ve tüm yaşamı üretir. Bu nedenle bu bölgede bulunan organlar hep üreme ve yeni yaşam yaratma organlarıdır. Karşı cinsle olan tüm ilişkiler bu chakra tarafından yönetilir.
Aynı zamanda su temizler ve saflaştırır. Yaşamın önündeki engelleri çözer. Bu bedendeki böbrek ve mesane fonksiyonlarıdır. Manevi dünyada ise bizi özgürleştirir, yaşamı yenilenen bir şey olarak gösterir.
Uyumlu çalışma:
Yaşam ve duygular doğal şekilde akar ve kendimizi diğer kişilere açarsınız. Yaratıcı yaşam enerjisi bedeninizden, zihninizden ve ruhunuzdan akar. Yaşam coşku ve mutluluk verir. Duygularınız gerçek, yaptıklarınız da yaratıcı olur.
Uyumsuz çalışma:
Uyumsuz çalışma çoğunlukla ergenlikte başlar. Cinsel enerjinin uyanması ergenlik sırasında kişinin, ebeveynlerin ve çevre baskısına maruz kalması ile bu enerjinin nasıl yönlendireceği ile başedemez. Bunun sonucu olarak bu yaratıcı enerjiden kayıplar olur, hatta cinsellik reddedilebilir veya cinsel sapmalar olabilir. Yaşamın tüm mucizelerine kişi, kapılarını kapar.

Friday, May 27, 2011

Muladhara - Kök Chakra

Birinci ckahra Muladhara veya kök chakra olarak adlandırılır.
Yeri: Anüs ve genitaller arasında, kuyruk sokumuna bağlı, aşağı doğru açılır.
Sembol: 4 yapraklı lotus
Renk: Canlı kırmızı
Doğa: Gün batımı, şafak
Element: Toprak
Duyu: Koklama
Bilgisi: Yaratıcı üreme
Taşlar: Akik, lal, kırmızı mercan, yakut, kantaşı
Beden Bölgesi: Omurga, kemikler, dişler, tırnaklar, bacaklar, anüs, bağırsaklar, kan
Hormonlar:Böbrek üstü bezleri
Mantra: LAM
 
Amacı ve İşlevi:
Kök chakra bizi maddi dünyaya bağlar. Toprağın gücüne bağlanarak yaşaşamıza devam etmemiz için gerekli olan enerjiyi alırız. Bir varlık kurmak, maddi güven sağlamak, aile kurup soyun devamını sağlamak bu chakranın etki sahasıdır. Bu chakra aynı zamanda diğer chakraların enerjilerinin gücünü aldığı chakradır. İç dengenin sağlanması için bu chakra 7. chakra ile uyumlu çalışmalıdır.
Uyumlu çalışma:
Uyumlu çalışan bir kök chakrası ile yaşam gücü yüksek, hayattan ve yaşamdan keyif alır ve mutlu hissedersiniz. Dünyayı tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir yer olarak görür ve ona güvenirsiniz. Güvenle kendinizi yaşama açarsınız.
Uyumsuz çalışma:
Uyumsuz çalışan bir kök chakrası ile bedensel bağımlılıklar hissetmeye başlarsınız (alkol, uyuşturucu, cinsellik) Bunun yanı sıra korkularınız artar. Alıp verme konusunda güçlük yaşarsınız. Güvenlik ihtiyacınız yüksektir. Her şeyle aranıza mesafe koymaya başlarsınız. Dünya ihtiyaçlar için sömürülmesi gereken bir yer haline gelir. Bunun sonucu olarak kabızlık ve şişmanlık görülür.