Tuesday, February 8, 2011

Chakra Nedir?Chakra'lardan bahsetmeden önce belki önce biraz enerjilerden bahsetmekte fayda var. Çoğu insan sadece madde dünyasını algıladığı için dünyayı bundan ibaret sayabilir. Öte yandan fiziki bedenle bile ilişki içinde olan duygularımız, hislerimiz ve yaşam gücümüz var. O halde bildiğimiz maddesel dünyanın dışında bir enerji sisteminden bahsedebiliriz. Bedenin maddi görünüşünün arkasında güç, işlev ve yetenekleriyle karmaşık bir enerji sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin 3 bileşeni vardır:

1 - Sübtil bedenler - enerji bedenleri

2 - Chakralar - enerji merkezleri

3 - Nadiler - enerji kanalları

Enerji Bedenleri:

4 ana enerji bedeni olduğu söyleyebiliriz. Bu enerji bedenlerinin hepsinin kendi titreşim frekansı vardır. Fizik bedene en yakın olan eterik beden en düşük frekansla titreşir. Bu 4 beden birbirinden ayrı değildir. Kendi frekanslarında titreşirken birbiri içine yayılırlar.

a - Eterik beden: Fiziksel bedene benzer. Fiziksel bedenin yaşamsal yaratıcı enerjisini solar pleksus chakrasından güneşten ve kök chakra ile dünyadan alır ve tüm fiziksel duyularını şekillendiren güçler burada bulunur. Alınan bu enerji enerji kanalları (nadiler boyunca) akarak bedeni besler. Enerji fazlası da chakralardan gözeneklerden çıkar ve eterik aurayı oluşturur. Bu yapı insanı dışardan gelecek her türlü zararlı etkene karşı korur.

b - Duygusal (astral beden): Hisleri, duyguları ve karakter farklılıklarını taşır. Oval bir şekli vardır ve bedenin 1 metre kadar ötesine uzanabilir. Tüm duygular auraya bu şekilde taşınırlar. Duygusal aura sürekli değişkenlik içindedir. Bu beden her ne hissediyorsak, gizlesek ve saklasak bile bunu evrene titreşimleri ile iletir.

c - Zihinsel beden: Düşüncelerimiz, yorumlarımız ve sezgisel algılamalarımız zihinsel bedeni doğurur. Titreşimleri eterik ve astral bedene göre yüksek frekanslı ve daha az yoğundur. Sütlü beyaz bir madde görünümündedir. Zihinsel bedenin görevi, ruhsal beden düzleminden çıkarak ve akılcı zihinle bütünleşerek evrensel gerçeği yakalamaktır.

d - Ruhsal - etkin beden: En yüksek frekansa sahip olandır. Ruhsal beden ve aurası en zarif renkleri ile parlar. Varoluşumuzun kaynağını, hedefini ve yaşamımızın amacını yalnızca ruhsal beden yoluyla tanıyabiliriz.Tüm eylemlerimiz yüksek benlikten doğar.

Nadiler:

Enerji kanallarıdır ve prana'yı (yaşam enerjisini) enerji bedenlerine iletmekle görevlidirler. Damar yapısına benzeyen bir yapıdadırlar. Farklı kaynaklarda nadi sayısı değişkenlik göstermektedir. 350 bin ile 72 bin arasında farklı kaynaklarda olduğu söylenmektedir.

En önemli nadi yani enerji kanalları, sushumna, ida ve pingala'dır. Sushumna omurga boyunca ilerleyen en önemli enerji kanalıdır. Taç ve kök chakraları bu enerji kanalı ile birbirine bağlıdır. Diğer chakralar da bu kanala saplar ile bağlıdırlar. Pingala güneş enerjisini taşır, ısı ve kuvvet doludur. İda ise soğuk ve sakinleştirici ay enerjisini taşır.kök chakradan buruna kadar olan yolda bu iki eneji kanalı sushumna etrafında sarmal şekildedirler. Ida ve pingala kanallarında nefes alınırken prana içeri alınır ve verilirken zehirli maddeleri dışarı atarlar.

Chakralar:

Çark, tekerlek anlamına gelen sankskritçe bir kelimedir. Genellikle 7 temel chakradan söz edilir. Bununla birlikte aslında metinlerde benden üzerinde 88 bin chakra olduğu söylenmektedir. Chakralar nadilerden gelen enerjileri alıp enerji bedenlerini besleyen yapılardır. Aynı zamanda titreşerek bizi çevremizle uyumlu hale sokarlar. Çevremize doğrudan enerji yollayarak bilinçli ve bilinçsiz mesajlarla etrafımızdaki atmosferi değiştirir ve etkilerler.

Chakralar hiç bir zaman tamamen kapalı olmazlar. Olsa olsa küçülmüş veya daralmış olabilirler. Tamamen açık chakralar ile bütünlüğü, yaratıcılığı ve sevgiyi hissederiz. Herkesin tüm chakraları eşit derece açık olmayabilir. Bazı insanlarda gördüğünüz farklılıkların nedeni yine chakralarındandır. Mesela sosyal konumlarından ötürü söz sahibi olan kişilerin solar pleksus chakraları daha açıktır.

Chakralar hiç bir zaman sabit kalmazlar. Zaman içinde bazı chakralar açılabilir ve bazıları da daralabilir. Daralmanın sebebi korkularımızdır. Korkularımız aynı zamanda nadileri de kilitler veya bloke eder. Korkuları besleyen ise doğum öncesi ana kadar uzanan bir yetersizlik ve güvensizlik tecrübeleridir.

Chakraları açmak için yapabileceğiniz pek çok çalışma bulunuyor. Bununla beraber bu çalışmaları bu konuda uzman biri ile yapmanızı, chakra dengesizliklerini engellemek için tavsiye ederim.

Kaynak:

Chakra el kitabı - S. Sharamon - B.J. Baginski

No comments:

Post a Comment