Monday, May 30, 2011

Svadhisthana - Sakral Chakra


Yeri: Kasıkların hemen üzerinde öne doğru açılır
Sembol: 6 yapraklı lotus
Renk: Portakal (turuncu)
Doğa: Ay ışığı, berrak su
Element: Su
Duyu: Tatma
Bilgisi: Yaratıcı üreme
Taşlar: Kırmızı akik, aytaşı
Beden Bölgesi: Leğen kemiği bölgesi, üreme organları, böbrekler, mesane, tüm sıvılar (kan, lenf sıvısı)
Hormonlar: Üreme, yumurtalık, prostat
Mantra: VAM
 
Amacı ve İşlevi:
İkinci chakra ilkel duyguların, cinsel enerjilerin ve yaratıcılığın kaynağıdır. Elementi sudur ve tüm yaşamı üretir. Bu nedenle bu bölgede bulunan organlar hep üreme ve yeni yaşam yaratma organlarıdır. Karşı cinsle olan tüm ilişkiler bu chakra tarafından yönetilir.
Aynı zamanda su temizler ve saflaştırır. Yaşamın önündeki engelleri çözer. Bu bedendeki böbrek ve mesane fonksiyonlarıdır. Manevi dünyada ise bizi özgürleştirir, yaşamı yenilenen bir şey olarak gösterir.
Uyumlu çalışma:
Yaşam ve duygular doğal şekilde akar ve kendimizi diğer kişilere açarsınız. Yaratıcı yaşam enerjisi bedeninizden, zihninizden ve ruhunuzdan akar. Yaşam coşku ve mutluluk verir. Duygularınız gerçek, yaptıklarınız da yaratıcı olur.
Uyumsuz çalışma:
Uyumsuz çalışma çoğunlukla ergenlikte başlar. Cinsel enerjinin uyanması ergenlik sırasında kişinin, ebeveynlerin ve çevre baskısına maruz kalması ile bu enerjinin nasıl yönlendireceği ile başedemez. Bunun sonucu olarak bu yaratıcı enerjiden kayıplar olur, hatta cinsellik reddedilebilir veya cinsel sapmalar olabilir. Yaşamın tüm mucizelerine kişi, kapılarını kapar.

No comments:

Post a Comment