Monday, August 1, 2011

Ajna - Üçüncü Göz Chakrası

Ajna - Üçüncü Göz Chakrası   
Yeri: İki kaşın arasında, kaşlardan 1 parmak yukarda, öne doğru açılır Sembol: 2 yapraklı lotus
Renk: Lacivert, Mor
Doğa: Gece gökyüzü
Duyu: Tüm duyular ve duyu üstü algılama
Bilgisi: Oluşun bilgisi
Taşlar: Lapis lazuli, indigo safir, sodalit
Beden Bölgesi: Beyincik, kulaklar, burun, sinüs, sinir sistemi, yüz
Hormonlar: Hipofiz
Mantra: KSHAM
 
Amacı ve İşlevi:
Ajna sözcüğü bilmek, itaat etmek veya izlemek anlamına gelen sanskritçe kelimenin kökünden gelir. Oluşun bilinçli algılanışı bu chakra ile olur. Yüksek zihinsel güçlerin, entelektüel kapasitenin, hafızanın ve iradenin merkezidir. Merkezi sinir sisteminin yöneticisidir. Ida, pingala ve sushumna'nın birleşerek taç chakraya ulaştığı bir kavşak gibidir.
Davranış ve düşüncelerimizin çoğu, değer yargılarından kaynaklanır. Bu çözülmemiş değer yargılarından ve onların yarattığı duygusal düşüncelerden ötürü zihin aslında özgür değil, onları esiri haline gelir. Bilincimizi geliştirerek bu süreci denetleyebilir ve 3. gözümüzü açabiliriz.
Aynı zamanda fiziksel gerçekliğin ötesinde tüm yaradılış düzeylerine ulaşabilir, sezgi, altıncı his veya aşırı duyarlı işitme, hissetme şeklinde bilgiye ulaşabiliriz.
Chakralar içinde ilk uyandırılması gereken chakra budur. Böylelikle diğer chakralar uyanırken yaşanılanlara tanıklık etmesini sağlar.
Uyumlu çalışma:
Aktif bir zihin ve entelektüel yetenekler görülür. Bilimsel araştırmaya ilgi veya felsefi gerçekleri tanımalayabilme veya tam gelişmiş bir görselleştirme kapasitesi, çoğu şeyi sezgisel olarak anlayabilme yetenekleri görülebilir. Dünya yeni ve farklı şekilde algılanır. Düşünce tarzı farklılaşır ve farklı yaradılışlardan gelen bilgileri farkındalıkla almaya başlarsınız.
Duyu üstü algılarınız açıklaşır, tüm enerjileri görebilmeye başlarsınız.
Uyumsuz çalışma:
Yaşam neredeyse tamamen akıl ve düşünceyle berlilenir. Kolayca entelektüel kibrin içine düşersiniz. Sadece madden ispatlanabilir şeylere inanır hale gelirsiniz. Dengesiz bir solar pleksus chakrası ile tüm evreni zihninizle kontrol etmeye çalışabilirsiniz.
Diğer chakralardaki dengesizliklerle birleştiğinde çözülmemiş duygusal kalıplarla hayaller üretmeye ve onları dış dünyanıza yansıtmaya başlarsınız.

No comments:

Post a Comment